Конструкторські та розрахункові роботи

На базі Харківської філії АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" працює відділ міцності і конструкторський відділ.

Перелік робіт відділу міцності:

Розрахунок на міцність та математичне моделювання:

• розрахунки на міцність, стійкість і герметичність сосудів, апаратів і трубопроводів, що працюють під тиском за нормами України, Росії, США та країн ЄС;

• розрахунки на міцність, стійкість, вітрові та сейсмічні впливи конструкцій будь-якої складності з використанням методу кінцевих елементів з урахуванням геометричної та фізичної нелінійності, температурних напружень (програмні комплекси ANSYS, Scad office);

• підвищення експлуатаційних параметрів обладнання (тиск, температура) і корозійної стійкості;

• експертиза іноземних проектів імпортного устаткування на відповідність діючим на Україні нормам;

• комп'ютерне моделювання процесів гідрогазодинаміки і теплообміну;

• виконання розрахунків на міцність і жорсткість трубопроводів разом з апаратами за допомогою програми "Ansys", або окремо від апаратів трубопроводів зі складною просторовою конфігурацією і значними перепадами температур (наприклад трансферні трубопроводи);

• експертне обстеження (технічне діагностування) діючого технологічного устаткування підвищеної небезпеки, підвідомчого Держгірпромнагляду України з проведенням як неруйнівного контролю (VT, PT, MT, UT, AT), так і руйнівних методів контролю і визначення безпечного ресурсу його подальшої експлуатації;

• технічне опосвідчення сосудів з використанням методу акустичної емісії;

• розрахунок конструкцій, що містять дефекти в зварних з'єднаннях і в основному металі.


Перелік робіт конструкторського відділу:

1. Розробляє ескізні, технічні і робочі проекти на:

• Обладнання для процесів ректифікації, дистиляції та абсорбції (колони)

• Устаткування теплообмінне (теплообмінники кожухотрубчасті, пластинчасті, кожухопластинчаті, «труба в трубі», воздухопідігрівачі, теплообмінники високого тиску (понад 16 МПа);

• Випарне обладнання (трубчасті випарні апарати, апарати занурювального горіння, роторні апарати);

• Кристалізаційне обладнання;

• Ємнісне обладнання;

• Стелажі, кришки підземних сховищ, висотні факели;

• Реактори;

• Трубопроводи.

2. Виконує розміщення обладнання.

Корисно