Інтегрована Система менеджменту якості, професійної безпеки та охорони здоров'я

В інституті з 2003 року впроваджена і успішно функціонує Система менеджменту якості, що відповідає вимогам Міжнародного стандарту ISO 9001 діє до: 2015 (ДСТУ ISO 9001 діє до: 2015). Впровадження та подальше удосконалення Системи менеджменту якості (далі ЗМК) очолює Голова Правління.

Діяльність всіх підрозділів інституту - учасників процесу проектування, регламентується стандартами підприємства (внутрішніми процедурами інституту).

Для підтримки і безперервного покращення функціонування СМЯ, в інституті крім зовнішніх сертифікаційних та наглядових аудитів, регулярно проводяться внутрішні аудити, результати яких розглядаються на Комітеті з якості. Важливою частиною СМЯ є технічне навчання, що проводиться у всіх підрозділах інституту.

Сертифікат на Систему менеджменту якості Міжнародного стандарту ISO 9001:2015
Сертифікат на Систему менеджменту професійної безпеки та охорони здоров'я, що відповідає вимогам Міжнародного стандарту OHSAS 18001: 2007
Сертифікат на систему управління якістю, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015

У процесі вдосконалення інтегрованої системи менеджменту якості, професійної безпеки та охорони здоров'я (скорочено ІСМ) щорічно розробляється політика і цілі інституту у сфері ІСМ

Основними цілями з якості є:

— задоволення зростаючих вимог замовників (споживачів) до якості продукції;

— освоєння новітніх програм у галузі проектування для отримання провідного положення на ринку проектно-вишукувальних робіт;

— поліпшення умов праці та підвищення добробуту працівників інституту.

Політика у сфері інтегрованої системи менеджменту якості, професійної безпеки та охорони здоров'я АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"

Корисно