Випробування та експертні обстеження

На базі Харківської філії АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" працює лабораторія методів досліджень і діагностики, а також лабораторія корозії та матеріалознавства.


Лабораторія методів досліджень і діагностики

Перелік робіт:

Неруйнівний контроль зварних з'єднань і основного металу:

 • візуально-оптичний (VT), в т.ч. вимірювальний, виконуваний із застосуванням сучасних оптичних, електронних і лазерних засобів вимірювання лінійних і кутових величин;
 • ультразвуковий (УТ);
 • магнітний (МТ): одним з варіантів методу є метод магнітної пам'яті металу, що дозволяє оцінювати напружено-деформований стан конструкції, визначати потенційно небезпечні ділянки зварних з'єднань і т.п .;
 • капілярний (РТ);
 • акустико-емісійний (АТ).

  Механічні випробування у виробничих умовах:

 • вимірювання твердості основного металу і зварних з'єднань статичним і динамічними методами, в т.ч. вимірювання твердості на межі текучості;
 • експериментальна оцінка несучої здатності посудин, апаратів і трубопроводів, що мають неприпустимі корозійні або механічні пошкодження конструктивних елементів.

  Механічні випробування в лабораторних умовах:

 • стандартизовані статичні випробування на розтяг, стиск, вигин в діапазоні температур від мінус 700С до 10000С металів, сплавів, пластмас, композиційних і керамічних матеріалів;
 • механічні випробування зварних з'єднань;
 • випробування металів і сплавів на ударний вигин в діапазоні температур від мінус 650С до 9800С, в т.ч. визначення критичних температур крихкості;
 • визначення механічних характеристик прокладкових матеріалів, комбінованих прокладок;
 • циклічні випробування при різних температурах і режимах навантаження конструкційних матеріалів, зварних з'єднань і вузлів, окремих елементів конструкцій, натурних об'єктів (балонів, запірної та регулюючої арматури, компенсаторів і т.п.);
 • визначення параметрів граничного стану конструктивних елементів, натурних зразків шляхом механічного або гідравлічного навантаження до руйнування.

  Виготовлення стандартних зразків підприємства (СОП) для різних видів неруйнівного контролю.

  Лабораторія корозії та матеріалознавства

  Перелік робіт:

  Видача рекомендацій на конструкційні матеріали для виготовлення устаткування і технологічних трубопроводів:

  • ппроведення випробувань металів на стійкість до межкрісталлітної корозії і корозійного розтріскування;
  • рекомендації по вибору режимів термообробки для різних типів сталей при видачі рекомендацій на виготовлення устаткування, дослідження впливу режимів термообробки на структуру металу в конструкції;
  • вибір аналогів імпортних та вітчизняних матеріалів, згідно з чинними нормативними документами, заміна імпортних матеріалів на вітчизняні;
  • визначення загальної корозійної стійкості металів і сплавів ваговим методом, електрохімічні дослідження корозійного поведінки металів;
  • визначення стійкості сталей і сплавів до піттінгової корозії;
  • визначення стійкості сталей і сплавів до щілинної корозії;
  • визначення стійкості прокладкових матеріалів;
  • оцінка агресивності робочих середовищ обладнання на підставі аналізу умов експлуатації, довідкових даних і опитувальних листів з метою видачі рекомендацій на конструкційні матеріали.

  З'ясування причин руйнування устаткування:

  • обстеження корозійного стану вийшов з ладу обладнання;
  • ллабораторні дослідження хімічного складу металу і робочих середовищ і з'ясування характеру руйнувань;
  • видача висновку про причини і характер руйнувань.

  Макроструктурний металографічний аналіз:

  • виявлення дефектів металургійного походження, дефектів зварних швів, особливостей термічної обробки, тріщин, надривів, несплавлення і пористості;
  • визначення твердості металу методом Роквелла.

  Мікроструктурний металографічний аналіз основного металу і зварних з'єднань:

  • аналіз мікроструктури металів;
  • контроль неметалічних включень;
  • контроль величини зерна;
  • контроль перегріву по мікроструктурі сталі;
  • контроль вмісту вторинних фаз;
  • контроль вмісту фериту в аустенітних нержавіючих сталях і їх зварних з'єднаннях;
  • дослідження характеру корозійних руйнувань;
  • контроль глибини зневуглецьована шару;
  • визначення мікротвердості;
  • неруйнівний металографічний контроль стану металу на діючому обладнанні;
  • визначення впливу тривалої експлуатації обладнання при підвищеній температурі на структурний стан основного металу і зварних з'єднань;
  Lab IPC-PRO Leica 08Х13 МКК

  Наша адреса:


  вул. Конєва, 21, м. Харків, 61001
  Телефон: (057) 730-43-89
  Fax: (057) 733-22-62

 • Корисно